Lijepo je sudjelovati na ovakvim događanjima. Učitelji i učenici OŠŠ dr. Jure Turića iz Gospića pripremili su, 18.12.2013. godine, humantiranu priredbu koja se održžala u KIC-u. Ulaz je bio 10 kuna, a sav prihod bio je doniran Udruzi roditelja djece s potešškoćama u razvoju “Pčelice”. Grupa našših mlađih uzrasta (22 igrača) prisutvovala je na veoma zanimljivom događaju čiji su glavni akteri prenijeli na gledatelje svoj mladenački duh, sreću i veselje.