Otpad nije smeće.

Naš klub je u suradnji sa Samostalnom narodnom knjižnicom Gospić i knjižnicom OŠ dr. Jure Turića Gospić odradio još jednu akciju recikliranja otpada. Akciji su se priključile i obitelji naših članova koje su odlučile iskoristiti priliku i riješiti se staroga papira u vidu novina, udžbenika, bilježnica i slično.

Povrat je odrađen u srijedu, 27. lipnja 2018. godine, a vaga je pokazala da smo ukupno sakupili 1270 kilograma papira. Prihod ostvaren ovom akcijom priključit će se prihodu ostvarenom od povrata boca i biti uložen u rekvizite za trening naših najmlađih članova.

Još jednom hvala svima koji su sudjelovali i podržali ovu akciju.