Dječaci 2002. godišta odigrali su međusobnu trening utakmicu, a u posjet su im je došla nekolicina igrača seniorske ekipe kako bi vidjeli njihov rad, dali im podršku i motiv za daljnje napredovanje. Lijepo je bilo vidjeti osmjehe zadovoljstva na licima našim najmlađih.