Nastavak suradnje s Vesnom Hude, profesoricom sportske psihologije.

Kulturno informativni centar je zajedno sa Zajednicom sportova Grada Gospića, a na prijedlog našega kluba, nastavio suradnju s profesoricom Hude i dogovorio brojna predavanja.

Prvo predavanje u nizu održano je u utorak, 11. lipnja 2019. godine, na temu Karakteristike vrhunskih sportaša i uspješnih trenera. Predavanje je bilo organizirano u dva dijela, predavanje za sportaše i predavanje za trenere.

Naši članovi su se odazvali u velikom broju, te je 50ak igrača sudjelovalo u radionicama na iznad navedenu temu. Igrači su upoznati s psihološkim i socijalnim faktorima koji utječu na uspjeh sportaša i ekipa kao što su predanost sportaša i uživanje u onome što rade, unutarnja motivacija, kontrola ponašanja, disciplina, samopouzdanje, uspješno djelovanje u situacijama trenažnog i natjecateljskog pritiska, te usklađeno zajedničko djelovanje igrača i cijele momčadi. Nakon rasprave o navedenim karakteristikama prosuđivali su svoje trenere i raspravljali o karakteristikama koje im se više ili manje sviđaju.

Nakon kreativnih radionica za igrače uslijedilo je predavanje namijenjeno trenerima na kojem je sudjelovalo 5 naših članova. Treneri su dobili okvirne anonimne razultate dječjeg prosuđivanja temeljem kojih u budućnosti mogu napredovati u odnosu s mladim sportašima. Također se govorilo o smjernicama kako zadovoljiti temeljne potrebe sportaša.

Prosuđivanjem svojih omiljenih trenera i zapisivanjem njihovih kvaliteta profesorica Hude i naši treneri došli su i do vlatitith karakteristika i način odnosa prema igračima koje treniraju.

 

Predavanja i radionice su se pokazale veoma zanimljivima, te možemo reći da je nastavak suradnje s profesoricom Hude na brojne teme vezane za sportsku psihologiju bio pun pogodak.