Nakon duže pauze prouzrokovane virusom COVID-19 odrađena je i novo predavanje sportske psihologije.

Sportski i dječji psiholog Vesna Hude govorila je našim dječacima, djevojčicama i trenerima u petak, 13. lipnja 2020. godine, u Kulturno informativnom centru u Gospiću o načinima na koje mogu vratiti ili unaprijediti pažnju i koncentraciju na treninzima i utakmicama.

Mladi rukometaši su osvijestili koje tehnike koriste u svakodnevnom bavljenju sportom, a imali su priliku upoznati i neke nove.

Osim psihološkog zagrijavanja, tjelesnog osvještavanja i simulacije natjecanja, bavili su se i ciljevima, vježbama disanja, vizualizacije i ostalim načinima za povećanje fokusiranosti (ključnim riječima, pozitivnim samogovorom, rutinama).

Sportaši se usmjeravaju na određene unutarnje ili vanjske znakove koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na sportsku izvedbu. Ukoliko se usmjeravamo na jednu informaciju u određenom trenutku, tada govorimo o koncentraciji.

U sportu je nužno istodobno obrađivati i više informacija istovremeno, što su sportaši u stanju učiniti do određene granice jer je pažnja ograničenog kapaciteta, stoga je važno razvijati sposobnost usmjeravanja pažnje na ključne elemente situacije. Fokusiranost pažnje odnosi se na sposobnost sportaša da po potrebi širi i sužava svoju pažnju, usmjeravajući se na odgovarajuće podražaje za vrijeme natjecanja.

U slučaju niske pobuđenosti može doći do pada postignuća jer je sportaš okupiran važnim i nevažnim znakovima. Kod prevelike pobuđenosti pažnja se bitno sužava pa se odbacuju i neki važni znakovi. Tek u slučaju umjerene pobuđenosti ostaju važni znakovi, a nevažni se odbacuju.

Sportaši prepoznaju znakove napetosti koji im govore da su izvan optimalnog područja i tada primjenjuju određene tehnike koje će ih vratiti na željenu razinu.