LARA KOŽUHAR NOVO IME MEĐU TRENERIMA

Svojim predanim i kvalitetnim radom u svim segmentima Rukometni klub „Gospić“ već duži niz godina bilježi porast broja članova kojih u novu 2023./2024. sezonu kreće čak 371. Samim time raste i broj rukometnih grupa koje treniraju što zahtjeva sve…