Poreč je od 17. do 19. svibnja 2019. godine bio središte u kojem su se okupili svi rukometni treneri Hrvatske.

Središnji seminar rukometnih trenera doživio je svoje 43. izdanje. I ove godine Udruga Hrvatskih rukometnih trenera osigurala je brojna predavanja i pokazne vježbe kako bi trenerima osigurala edukaciju i nova znanja koja mogu primijeniti u svojim trenažnim procesima.

Sudjelovanje na ovom seminaru, odnosno edukaciji, treneri produžuju svoje licence temeljem kojih će moći voditi ekipe u ligama pri organizaciji HRS-a i u sezoni 2019./2020.

Četiri naša člana prisustvovala su spomenutoj edukaciji. Antonija Pavelić, Josip Štampar i Vanja Antić produžili su svoje licence za sljedeću sezonu, dok je Antonija Matić dobila podlogu koja će joj biti od velike koristi u samom začetku svoje trenerske karijere, ali i upisivanju trenerske škole.

Tijekom seminara smo upoznali jednog rukometnog reprezentativca koji dolazi iz Gospića. Radi se o Anti Štimcu članu Hrvatske reprezentacije u rukometu u kolicima na kojeg smo veoma ponosni.