Kako bi se na lijep način završila kalendarska godina, ali i po prvi puta u povijesti uručili kalendari i privjesci kluba organizirna je utakmica dviju najmlađih grupa kluba (`02./`03. i `04./`05. godište) dok je rezultat za sve, osim za igrače, bio u drugom planu.