Članovi našega kluba podržali su još jedan događaj. Ovoga puta se radi o akciji “Hodanjem do zdravlja” budući je hodanje jedan od najpoželjnijih i najučinkovitijih oblika tjelesne aktivnosti.

Akciju, čiji je organizator Hrvatska liječnička komora Ličko-senjske županije, je podržalo nešto više od 160 sudionika od 2 do 80 godina. Radilo se o ruti hodanja u duljini od 9,7 kilometara i trajanja od oko 2 sata.

Hvala našim čanovima, njihovim rpoditeljima, ali i svim građanima koji su podržali ovu akciju, a sve u cilju povećanja sportske osvještenosti građana našega grada. Nadamo se što većem broju ovakvih i sličnih akcija koje ćemo, zajedno sa svojim članovima, svakako potruditi podržati kako bi utjecali na zdrave sportske navike naših najmlađih.