Nakon ljetnog odmora nastavljamo s aktivnostima. Ovoga puta je riječ o novom pomaganju ljudima u društvu.

Radilo se o cijepanju, uvoženju i slaganju oko 6 metara drva. U akciji pomaganja je sudjelovalo 10 naših seniora koji su pomogli 94-godišnjoj baki. Lijep je osjećaj pomaganja te se nadamo što većem broju sličnih akcija u budućnosti.

GALERIJA SLIKA