Velika je čast, ali i odgovornost, činjenica da brojimo 244 člana.

Krajem sezone 2018./2019. i početkom nove 2019./2020. brojimo 244 člana.

Raduje nas što će taj broj gotovo sigurno rasti budući ćemo tijekom rujna i listopada 2019. godine organizirati nove upise.