Nakon donacije i obilaska Dječjeg doma za nezbrinutu i mlađu punoljetnu djecu Lipik, posjetili smo našeg bivšeg člana i zauvijek prijatelja Leon Knežević, koji se, na žalost, odselio iz Gospića i 5. razred upisao u Rajiću u Slavoniji. Bio je to jedan nezaboravan, u isto vrijeme sretan i tužan posjet i pri dolasku i pri odlasku.