Organizirano je i odrađeno još jedno u nizu predavanja za naše članove.

Vijeće roditelja Rukometnog kluba “Gospić” je u srijedu, 6. studenog 2019. godine, u Kulturno informativnom centru u Gospiću organiziralo i realiziralo još jedno predavanje za svoje članove.

Tema predavanja bila je Važnost prehrane i treninga mladih sportaša, a njime su bili obuhvaćeni dječaci i djevojčice od 10 do 16 godina starosti kao i njihovi roditelji i treneri.

Predavačica mr.sc. Ivana Šimac, dipl.ing.preh.tehn., nutricionist osvrnula se na važnost kvalitetne prehrane, dok je naš kondicijski trener Marko Bubaš nešto više rekao o važnosti treninga mladih sportaša, te kako i na koji način kvalitetan trening utječe na prevenciju od ozljeda.

Realizacijom ovog predavanja odrađen je samo prvi, općeniti dio edukacije o važnosti prehrane i treninga.

U narednom periodu nas očekuju predavanja na kojima će se detaljnije ući u materiju kako bi naši članovi dobili što konkretnije informacije o tome što se događa s tijelom čovjeka koji se kvalitetno hrani i trenira, a što s tijelom osobe koja nema razvijene zdrave životne navike.