Donosimo novu brošuru o našem klubu.

Ako želite biti ozbiljan klub morate imati vrhunsku organizaciju. Svaki puta kada pomislite da ne može bolje i više, sjednite, razmislite, sigurno će vam sinuti veliki broj ideja kako poboljšati određene stvari ili možda unijeti nešto novo što će klub uvesti u još ozbiljnije vode.

Uprava našega kluba je nakon prve brošure/biltena (izvješće odrađenoga u sezoni 2016./2017. i plan rada za sezonu 2017./2018.) izdanog u lipnju 2017. godine krenula u izradu novog, opširnijeg.

U novoj brošuri izdanoj u kolovozu 2018. na 59 stranica predstavljamo naš klub od uprave, organizacije, trenera, pa do najmlađih članova. Detaljno donosimo rezultate i uspjehe svih grupa koje su u sezoni 2017./2018. djelovale u klubu, od seniora pa do malog rukometa, događaje koje smo sami organizirali kao i one koje smo podržali a bili su u organizaciji drugih udruga na području Gospića.

Također donosimo i globalni dvogodišnji (2018.-2020. godine) plan rada, odnosno smjernice koje pokazuju kojim putem je uprava odlučila razvijati klub u spomenutom periodu.

Veoma smo ponosni na ovaj dokument koji ustvari predstavlja dugogodišnji mukotrpni rad, trud i znoj svih članova kluba.

 

Brošura: RK Gospić izvješće 2017.-2018. i plan rada 2018.-2020.