U ponedjeljak, 12. ožujka 2018. godine, održana je sjednica Skupštine kluba na kojoj su skupštinarima iznesena izvješća iz 2017., ali i planovi za 2018. godinu.

Održana je redovna sjednica Skupštine, a raspravljalo se o financijskom izvještaju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine, financijskom planu od 1.1.2018 do 31.12.2018. godine, skupštinari su upoznati sa svim učinjenim tijekom 2017. godine, ali i s planom rada za 2018. godinu. Sve točke su jednoglasno usvojene, a zaključeno je da su realizirane sve stavke iz plana rada za 2017. godinu, da se u klubu radi sustavno, te da svakim danom sve više rastemo kako na organizacijskom dijelu, tako i po broju članova (270).

 

U planu je i nadogradnja, te jačanje u veoma bitnim stavkama za održivost kluba, no o tome ćemo izvijestiti po realizaciji zamišljenoga.