Povrat ambalaže došao na naplatu!

Napori oko povrata ambalaže došli su na naplatu. Naime, novcem sakupljenim odrađivanjem brojih povrata ambalaže osigurali smo našim članovima rukometne lopte.

Grupe velikog rukometa našega kluba moći će koristiti 36 novih lopti koje će igračima i trenerima biti od velike pomoći u učenju novih rukometnih znanja i vještina.