U sklopu projekta povrata ambalaže kojim je cilj sakupiti određena sredstva koja će se uložiti u mlađe uzraste (putovanja, kotizacije, oprema i sl.) odrađen je prvi povrat. U pripremi projekta jedna od ideja prikupljanja ambalaže za povrat bila je sakupljanje boca od pića koje naši članovi popiju tijekom sudjelovanja na cjelodnevnim turnirima. Jedan od “putnih” vikenda bio je i onaj 4. i 5. veljače 2017. godine kada su naši najmlađi uzrasti sudjelovali na turnirima u Matuljima i Crikvenici, te s 248 boca napunili 2 velike crne vreće i u kasicu “ubacili” 124 kune.

 

Veseli način na koji su naša djeca prihvatila ovaj projekt budući sama brinu da svaka ispražnjena boca završi u za to namijenjenoj vreći kako bi se sakupio što veći broj i što više novaca.

Ideja se pokazala odličnom, te ćemo sa istom praksom nastaviti i na sljedećim turnirima.